Waba skifter navn til SmartRetur

Waba skifter navn til SmartRetur

Waba skifter navn til SmartRetur – dette for at reflektere over vores strategi som inkluderer returhåndtering af alle typer emballage i Skandinavien, med gode digitale løsninger og effektiv infrastruktur – som er værdiskabende for alle.

Vi oplever vores kunder – hvad enten det er fødevarevirksomheder, større kæder eller industrien, som værende dygtige til at få deres varer frem i rette tid, på rette hylde til den rette pris på en imponerende måde. Hvad så med emballagen, som står bagerst i forretningen? Forsigtigt sagt, har dette ikke helt tilsvarende fokus. Vi ønsker at rette fokus mod ovenstående og sammen med industrien bringe returhåndteringen op til den samme høje standard. Effektiv indsamling af alt emballage der optimerer kortere transportvej til lagrene, gode digitale systemer, som giver oversigt og kontrol, reduktion af svind og betydelig omkostnings besparende er alle hovedelementerne.

Stordriftsfordelene er mange og interessen samt samarbejdsviljen er stor – resten handler om at udføre arbejdet – sammen – skridt for skridt. Udvikling er stikordet. I Norge fortsætter vores gode samarbejde med NLP (Norsk Lastbærer Pool) som tidligere – dog i nye lokaler. I begyndelsen af oktober 2017 flytter vi ind i nyt moderne 6.000 m2 lager med kontorer på Fugleåsen i Langhus. Der har vi investeret i et moderne sorteringsanlæg og fortsætter udviklingen af gode digitale løsninger sammen med vores kunder. Vi har planer om nye lokationer i Trondheim i efteråret 2017 og Bergen i 2018. I Danmark har vi etableret et lager i Padborg i tillæg til Randers. Yderligere har vi også her investeret i et moderne sorteringsanlæg og er godt i gang med implementeringen af returhåndteringen af alt emballge hos udvalgte kunder. I Sverige har vi lavet et samarbejde med SRS – Svensk Retursystem. Her tilbyder vi en total løsning hvor vi kombinerer SRS´s teknologiske platform “SMART Pooling” med vores visioner om at bygge den bedste operative håndtering af alt returemballage. I løbet af sommeren 2017 vil vi kunne tilbyde dette til udvalgte aktører – dette med henblik på i næste fase at opkoble alle, som ser stordriftsfordelene og ønsker kontrol over sin returemballage. Som et led i dette har vi hovedfokus på korrekt infrastruktur. Vi har eksisterende lagre i Göteborg, Örebro, Falkenberg og Helsingborg (fra oktober) samt yderligere planer for lokationer omkring Stockholm, Malmö og Jönköping.

Opsummeret repræsenterer dette ovenstående strategi og ændrede retningslinjer, som vi ønsker at reflektere gennem navneændringen til SmartRetur. Til glæde for os – men mest af alt vores kunder. Vi gør opmærksom på, at dette kun er et navneskifte. Driftsselskaberne i alle lande beholder nuværende organisationsnummer.

Navneændringerne bliver således: 

Norge: Waba Europaller AS skifter navn til Smart Retur Norge AS
Sverige: Waba Nordic AB skifter navn til Smart Retur Sverige AB
Danmark: Waba Nordic A/S skifter navn til Smart Retur Danmark A/S

For eventuelle spørgsmål, tag endelig kontakt til:

Daniel Østbye + 47 954 09 475 E-post: daniel@smartretur.no

Henrik Skøtt + 45 402 29 788 E-post: henrik@smartretur.dk

Svante Evertson + 46 737 651 205 E-post: svante@smartretur.se

Søren Eriksen + 47 911 99 815 E-post: soren@smartretur.no